QUALITY

CERTIFICACIONS DE QUALITAT

CERTIFICACIONES DE CALIDAD


Certificats de qualitat ISO 9001:2008 dels laboratoris de recerca FAR-OX i URLA de la Universitat Rovira i Virgili, on pertanyen els membres de NFOC-SALUT


Certificados de calidad ISO 9001:2008 de los laboratorios de investigación FAR-OX y URLA de la Universidad Rovira y Virgili a los cuales pertececemos los miesbros de NFOC-SALUT

Certified ISO 9001: 2008 of the FAR-OX and URLA research laboratories of the University Rovira i Virgili, members of NFOC-SALUT