CONTRACTS

 • A double blind, crossover, placebo-controlled nutrition intervention trial to assess the effect of a french maritim pine bark extract OLIGOPIN ® on blood pressure

IP: SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA. Entitat finançadora: Les Dérivés Résiniques & Térpeniques. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut Referència de la concessió: Quantia de la subvenció: 30.000,00 €. Duració: de 2013 fins a 2014. Membres del grup participants en aquest projecte: 4


 • ESTUDIO LONGITUDINAL PROSPECTIVO PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA SALUD INTEGRAL (SI!) EN HÁBITOS DE VIDA E INDICADORES CLÍNICOS DE SALUD CARDIOVASCULAR EN ESCOLARES (3-16 AÑOS) ESPAÑOLES. COHORTE DE CATALUNYA.

IP: GIRALT BATISTA, MONTSERRAT i SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA. Entitat finançadora: FUNDACIÓN SHE. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut Referència de la concessió: PROGRAMA SI! Quantia de la subvenció: 16.904,00 €. Duració: de 2013 fins a 2013. Membres del grup participants en aquest projecte: 4


 • Efecte de l'administració d'un extracte de cacau ric en polifenols sobre l'expressió gènica de les cèl•lules mononuclears de sang perifèrica en humans

IP: AROLA FERRER, LUIS MARIA. Entitat finançadora: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. Entitats participants: Referència de la concessió: Quantia de la subvenció: 21.000,00 €. Duració: de 2012 fins a 2013. Membres del grup participants en aquest projecte: 8


 • ACTIVITATS DE DIAGNOSI MÈDICA PER LA DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES INDICADORS DE L'ESTRÉS OXIDATIU EN PACIENTS A PARTIR DE MOSTRES DE SANG

IP: NOGUÉS LLORT, MARIA ROSA. Entitat finançadora: MDB Laboratoris d'Anàlisis Clíniques SA (Espanya). Quantia de la subvenció: 234,00 €. Duració: de 01/01/2012 fins a 21/12/2012. Membres del grup participants en aquest projecte: 3


 • CONTRACTE ENTRE EL CTNS I LA FUNDACIÓ SHE PER LA COORDINACIÓ I SEGUIMENT PROJECTE DE MESURES ANTROPOMÈTRIQUES EN NENS D'ESCOLES A MADRID 2012

IP: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut - Fundació Privada. Entitat finançadora: Fundació Privada SHE (Espanya). Entitats participants: Referència de la concessió: Quantia de la subvenció: 9967,00 €. Duració: de 15/02/2012 fins a 15/06/2012. Membres del grup participants en aquest projecte: 4


 • CONTRACTE DE SERVEIS ENTRE L'EMPRESA ROTTAPHARM SL I EL CTNS PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT AMB REF. 01AP02202051

IP: CENTRE TECNOLÒGIC DE NUTRICIÓ I SALUT CTNS - FUNDACIÓ PRIVADA. Entitat finançadora: ROTTAPHARM SL (Espanya). Entitats participants: Referència de la concessió: 01AP02202051. Quantia de la subvenció: 38.851,00 €. Duració: de 01/05/2011 fins a 31/01/2012. Membres del grup participants en aquest projecte: 4


 • ENSAYO DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL CRUZADO, ALEATORIO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA VALORAR EL EFECTO DE LA D-FAGOMINA SOBRE LA GLUCÈMIA POST-PANDRIAL EN HUMANOS

IP: SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA. Entitat finançadora: Bioglane, SLNE. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut Referència de la concessió: Quantia de la subvenció: 16.616,00 €. Duració: de 2011 fins a 2012. Membres del grup participants en aquest projecte: 4


 • ACTIVITATS DE DIAGNÒSI MÈDICA PER LA DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES INDICADORS DE L'ESTRÉS OXIDATIU EN PACIENTS A PARTIR DE MOSTRES DE SANG

IP: NOGUÉS LLORT, MARIA ROSA. Entitat finançadora: MDB Laboratoris d'Anàlisis Clíniques (Espanya). Entitats participants: Referència de la concessió: Quantia de la subvenció: 508,00 €. Duració: de 01/01/2011 fins a 31/12/2011. Membres del grup participants en aquest projecte: 3.


 • Projecte EDAL - Educació en Alimentació

IP: SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA. Entitat finançadora: Diputació Provincial de Tarragona (Espanya). Entitats participants: N/D Referència de la concessió: Quantia de la subvenció: 30.000,00 €. Duració: de 01/01/2011 fins a 31/12/2011. Membres del grup participants en aquest projecte: 3


 • CONTRACTE ENTRE EL CTNS I LA FUNDACIÓ SHE PER LA COORDINACIÓ I SEGUIMENT PROJECTE DE MESURES ANTROPOMÈTRIQUES EN NENS D'ESCOLES A MADRID

IP: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut - Fundació Privada. Entitat finançadora: Fundació Privada SHE (Espanya). Entitats participants: Referència de la concessió: Quantia de la subvenció: 9967,00 €. Duració: de 01/09/2011 fins a 31/12/2011. Membres del grup participants en aquest projecte: 4


 • CONVENI DE COL•LABORACIÓ PER COL•LABORAR AMB EL PROJECTE EDAL

IP: GIRALT BATISTA, MONTSERRAT. Entitat finançadora: Ajuntament del Morell (Espanya). Entitats participants: Referència de la concessió: Quantia de la subvenció: 5703,50 €. Duració: de 16/11/2010 fins a 15/08/2011. Membres del grup participants en aquest projecte: 3


 • ACTIVITATS DE DIAGNÒSI MÈDICA PER LA DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES INDICADORS DE L'ESTRÉS OXIDATIU EN PACIENTS A PARTIR DE MOSTRES DE SANG

IP: NOGUÉS LLORT, MARIA ROSA. Entitat finançadora: MDB Laboratoris d'Anàlisis Clíniques SA (Espanya). Entitats participants: Referència de la concessió: Quantia de la subvenció: 234,00 €. Duració: de 01/01/2010 fins a 31/12/2010. Membres del grup participants en aquest projecte: 3


 • PREVENCIÓ DE L'OBESITAT INFANTIL A REUS. PROGRAMA EDAL.

IP: SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA. Entitat finançadora: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya (Espanya). Entitats participants: Referència de la concessió: Quantia de la subvenció: 4237,29 €. Duració: de 30/08/2010 fins a 31/12/2010. Membres del grup participants en aquest projecte: 3


 • PROJECTE EDUCATIU EN ALIMENTACIÓ A ESCOLES D'ENSENYAMENT PRIMARI DE REUS

IP: SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA. Entitat finançadora: Institut Municipal de Puericultura Dr.Frias. Quantia de la subvenció: 19.000,00 €. Duració: de 01/01/2010 fins a 31/12/2010. Membres del grup participants en aquest projecte: 3


 • PROJECTE 4: FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT. PROJECTE EDAL - EDUCACIÓ EN ALIMENTACIÓ - CURS 2009/2010

IP: SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA. Entitat finançadora: Diputació Provincial de Tarragona (Espanya). Quantia de la subvenció: 30.000,00 €. Duració: de 22/12/2009 fins a 21/12/2010. Membres del grup participants en aquest projecte: 3


 • ESTUDIO PILOTO DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL ALEATORIO, PARALELO, DOBLE CIEGO I CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE UNA CERVEZA SIN ALCOHOL RICA EN FIBRA EN COMPARACIÓN CON UNA CERVEZA SIN ALCOHOL NORMAL SOBRE LA FUNCIÓN INTESTINAL EN UNA MUESTRA DE SUJETOS SANOS

IP: SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA i GIRALT BATISTA, MONTSERRAT. Entitat finançadora: HEINEKEN ESPAÑA. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. Quantia de la subvenció: 21.453,00 €. Duració: de 2009 fins a 2010. Membres del grup participants en aquest projecte: 4


 • PROJECTE EDUCATIU EN ALIMENTACIÓ A ESCOLES D'ENSENYAMENT PRIMARI DE REUS

IP: SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA. Entitat finançadora: Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias (Espanya). Quantia de la subvenció: 19.00,00€. Duració: de 01/01/2009 fins a 31/12/2009. Membres del grup participants en aquest projecte: 3