CONTRACTS

CONTRACTES

CONTRATOS


2022

Randomized, double-blind, parallel, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of a probiotic in a chewing gum on the reduction of abdominal/visceral fat in abdominally obese individuals.

 • IPs: Rosa Solà i Anna Pedret. 2022-2024. Entitat financera: BIOPOLIS, SL CHIC-KLES GUM, SL. Import concedit: 223.487,00 €

Co-creació de les recomanacions nutricionals i d'activitat física per a gent gran-jove amb sarcopènia de l'estudi FOOP-Sarc: estudi pilot (DIPTA 2022/13).

 • IP: Rosa M Valls. 2022. Entitat financera: Diputació de Tarragona. Import concedit: 9.000,00 €

Grans Joves de zones urbanes: implementació d'una intervenció co-creada per la pròpia població per la millora del seu estat de salut.

 • IP: Rosa Solà. 2022. Entitat financera: Diputació de Tarragona. Import concedit: 8.500,00 €

2021

Tallers avellana a les escoles

 • IP: Rosa Solà. 2021. Entitat financera: Fundació EURECAT. Import concedit: 2.500,00 €

Grans Joves de zones urbanes: caracterització i cerca de solucions per la millora del seu estat de salut.

 • IP: Rosa Solà. 2021-2022. Entitat financera: Diputació de Tarragona. Import concedit: 13.690,00 €

2020

Impacte de la COVID-19 en els establiments de restauració de la Província de Tarragona

 • IP: Rosa Solà. 2020. Entitat financera: Diputació de Tarragona. Import concedit: 15.000,00 €

2019

La disbiosis de la microbiota intestinal en individuos con rinitis alérgica: estudio observacional (MICRORIN).

 • IP: Rosa Solà. 2019-2021. Entitat financera: BIOPOLIS. Proyectos Estratégicos CIEN: Investigación industrial de nuevos ingredientes, alimentos, tecnologías y seguridad en el ámbito de alergias e intolerancias alimentarias (TOLERA). Import concedit: -

Study of the biodisponibility of a supplement rich in melatonine administered by sublingual via compared to administered by oral via: randomized, cross-over and simple-blind study (MELATONIN).

 • IP: Rosa Solà. 2019. Entitat financera: PLAMECA (Plantes Medicinals de Catalunya). Import concedit: 23.538,00 €

Estudio de intervención para la comparación de la biodisponibilidad de tres extractos de hesperidina (HESPERIDIN).

 • IP: Rosa Solà. 2019-2020. Entitat financera: INTERQUIM S.A. Import concedit: 115.928,00 €

Effect of a french maritim pine bark extract oligopin on skin ageing®. Double blind, parallel, randomized, placebo controled intervention trial (OLIGOSKIN)

 • IP: Rosa Solà. 2019-2020. Entitat financera: Societe DRT - Les Derives Resiniques et Terpeniques. Import concedit: 122.000,00 €

Assessorament en el disseny de la implementació i avaluació d'un estudi d'intervenció nutricional per al foment d'hàbits saludables dirigit a escolars d'educació primària que permeti a l'empresa millorar competitivitat i crear valor compartit

 • IP: Rosa Solà. 2019-2020. Entitat financera: Campos Estela de Restauración S.L. Import concedit: 17.496,00 €

Disseny d'un programa d'intervenció nutritional amb metodologia científica validada per al foment d'hàbits saludables dirigit a escolars d'educació primària i entrega d'una versió beta funcional per a una primera implementació que permeti a l'empresa millorar competitivitat i crear valor compartit

 • IP: Rosa Solà. 2019-2020. Entitat financera: Serhs Foods Area SL. Import concedit: 17.496,00 €

2018

Effect of the consumption of an enriched surimi in abdominal visceral adiposity: randomized, controlled, parallel and double-blind study (SURINORM).

 • IP: Rosa Solà. 2018. Entitat financera: SMARTFOODS-Ministerio de Economía y Competitividad. Import concedit: 61.719,00 €

Development of a new range of palm oil-free products (PALMFREE).

 • IP: Rosa Solà. 2018-2019. Entitat financera: Proyecto del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad, IDI-201711315. Import concedit: 123.000,00 €

Effect of an improved Aged Black Garlic extract on cardiovascular risk factors in hipercholesterolemic subjects: randomized, double-blind, parallel, placebo-controlled study (ESACTIVO).

 • IP: Rosa Solà. 2018-2020. Entitat financera: Proyecto del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad, IDI-20180389. Import concedit: 115.000,00 €

Encàrrec de gestió pel contracte de prestació de serveis entre la universitat rovira i virgili, la fundació urv i activa mutua 2008.

 • IP: Rosa Solà. 2018-2019. Entitat financera: Activa Mutua 2008. Import concedit: 3.000,00 €

2017

Acute effect of consumption of a curcumin extract (Turmactive) on knee pain in participants with mild-moderate pain: pilot study, randomized, parallel, double-blind and controlled with placebo (B-TURMACTIVE)

 • IP: Rosa Solà. 2017-2018. Entitat financera: PLAMECA (Plantes Medicinals de Catalunya). Import concedit: 30.000,00 €

Activitats i aportació de mitjans orientats a aconseguir un sistema de gestió d'empresa saludable que superi els estàndards actualment existents.

 • IP: Rosa Solà. 2017-2018. Entitat financera: Activa Mutua 2008. Import concedit: 45.100,00 €

Effect of daily consumption of the probiotic Bifidobacterium animalis subsp. Lactis CECT 8145 adiposity biomarkers in abdominal obese subjects: a randomized controlled trial.

 • IP: Rosa Solà. 2017-2018. Entitat financera: Biopolis S.L. Import concedit: 88.955,00 €

2016

Technical advising in the diagnose and classification of the users of a specific gym center to analyze the nutritional profiles types.

 • IP: Rosa Solà. 2016-2017. Entitat financera: Viding fitness, S.L.U. Import concedit: 17.500,00 €

Encàrrec de gestió pel contracte de prestació de serveis entre la universitat rovira i virgili, la fundació urv i activa mutua 2008.

 • IP: Rosa Solà. 2016-2017. Entitat financera: Activa Mutua 2008. Import concedit: 17.500,00 €

Estudi per a la determinació de la prevalença de malalties cròniques en l'àmbit laboral.

 • IP: Rosa Solà. 2016. Entitat financera: Activa Mutua 2008. Import concedit: 2.500,00 €

2015

Study to evaluate the effect of gallic acid on blood pressure: randomized, controlled, crossover, double blind and postprandial study (GALLIC).

 • IP: Rosa Solà. 2015-2016. Entitat financera: EVALXARTA-Generalitat de Catalunya. Import concedit: 9.772,38 €

Nutritional study of non inferiority on the bioavailability of three suplements rich in silicon (BIOSILICI).

 • IP: Rosa Solà. 2015. Entitat financera: Siliciu España Laboratorios S.L.U. Import concedit: 5.190,00 €

Nutritional improvement, scientific advising in nutritional improvement of the cooking, supermarket and restaurant-based services of a Camping Resort (Resort Cambrils Park and Camping Sangulí Salou).

 • IP: Rosa Solà. 2015-2016. Entitat financera: Càmping Sangulí S.A.U. Import concedit: 18.000,00 €

2014

Scientific advising in the nutritional improvement of the cooking, supermarket and restaurant-based services of a Camping Resort (Resort Cambrils Park and Camping Sangulí Salou).

 • IP: Rosa Solà. 2014-2015. Entitat financera: Càmping Sangulí S.A.U. Import concedit: 18.000,00 €

Biomarkers of oxidative stress and antioxidant status. Cellular-pharmacobiology.

 • IP: Marta Romeu Ferran. 2014. Entitat finançadora: Sint. Franciscus Gasthuis Rotterdam. Subvenció: 5619,60 €

Influència del tractament amb ferro endovenós en pacients en hemodiàlisi crònica sobre els nivells hepàtics de ferro i la presència de fibròsi hepàtica.

 • IP:  Alberto Martínez Vea. 2014 - 2016. Entitats participants: Hospital universitari Joan XXIII.


2013

A double blind, crossover, placebo-controlled nutrition intervention trial to assess the effect of a french maritim pine bark extract OLIGOPIN® on blood pressure.

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Les Dérivés Résiniques & Térpeniques. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). 2013 - 2014. Subvenció: 34.000 €.

Estudio longitudinal prospectivo para la evaluación del impacto del programa salud integral (SI!) en hábitos de vida e indicadores clínicos de salud cardiovascular en escolares españoles (3-16 años). Cohorte de Cataluña.

 • IP: Montserrat Giralt Batista, Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: FUNDACIÓN SHE. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). 2013. Referència de la concessió: PROGRAMA SI! Subvenció: 16904 €.

2012

Efecte de l'administració d'un extracte de cacau ric en polifenols sobre l'expressió gènica de les cèl•lules mononuclears de sang perifèrica en humans

 • IP: Luís Arola Ferrer. Entitat finançadora: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). 2012 - 2013. Subvenció: 21000 €. 

Capacidad de las proantocianidinas de la semilla de uva para reducir los triglicéridos postprandiales en humanos.

 • IP: Rosa Solà. Entitat finançadora: XaRTA red de referencia de I+D+I que coordina los grupos de investigación de excelencia en tecnología de los alimentos de la Generalitat de Catalunya. 2012 - 2013. Subvenció: 6.500,00 €. 
Activitats de diagnosi mèdica per la determinació de paràmetres indicadors de l'estrés oxidatiu en pacients a partir de mostres de sang.

 • IP: Maria Rosa Nogués Llort. Entitat finançadora: MDB Laboratoris d'Anàlisis Clíniques SA (España). 2012 - 2018. Subvenció: 1638 €. 

Mesures antropomètriques en nens d'escoles a Madrid. 

 • IP: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut - Fundació Privada. Entitat finançadora: Fundació Privada SHE (España). 02/2012 - 06/2012. Subvenció: 9967 €.

2011

Effects of bioactive compounds combined (Armolipid Plus) on lipid profile and Metabolic Syndrome clinical criteria in subjects with moderate/moderately high risk for Atherosclerotic Cardiovascular Disease (ASCVD).

 • IP: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut - Fundació Privada. Entitat finançadora: ROTTAPHARM SL (España).  Referència de la concessió: 01AP02202051. 05/2011 - 01/2012. Subvenció: 38851 €.


Ensayo de intervención nutricional cruzado, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo para valorar el efecto de la D-fagomina sobre la glucemia post-pandrial en humanos.

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Bioglane, SLNE. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). 2011 - 2012. Subvenció: 26.000 €.


Activitats de diagnosi mèdica per la determinació de paràmetres indicadors de l'estrés oxidatiu en pacients a partir de mostres de sang.

 • IP: Maria Rosa Nogués Llort. Entitat finançadora: MDB Laboratoris d'Anàlisis Clíniques SA (España). 2011. Subvenció: 508 €.


Projecte EDAL - Educació en Alimentació.

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Diputación Provincial de Tarragona (España). 2011. Subvenció: 30000 €.


Mesures antropomètriques en nens d'escoles a Madrid.

 • IP: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut - Fundació Privada. Entitat finançadora: Fundació Privada SHE (España). 09/2011 - 12/2011. Subvenció: 9967 €.

2010

Conveni de col•laboració amb el Projecte EDAL

 • IP: Montserrat Giralt Batista. Entitat finançadora: Ajuntament del Morell (España). 11/2010 - 08/2011. Subvenció: 5703,50 €.


Activitats de diagnosi mèdica per la determinació de paràmetres indicadors de l'estrés oxidatiu en pacients a partir de mostres de sang.

 • IP: Maria Rosa Nogués Llort. Entitat finançadora: MDB Laboratoris d'Anàlisis Clíniques SA (España). 2010. Subvenció: 234 €.


Prevenció de l'obesitat infantil a Reus. Programa EDAL.

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (España). 08/2010 -12/2010. Subvenció: 4237,29 €.

2009

Projecte EDAL - Educació en Alimentació

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Diputación Provincial de Tarragona (España). 12/2009 - 12/2010. Subvenció: 30000 €.


Estudio piloto de intervención nutricional aleatorio, paralelo, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia de la administración de una cerveza sin alcohol rica en fibra en comparación con una cerveza sin alcohol normal sobre la función intestinal en una muestra de sujetos sanos.

 • IP: Rosa María Solà Alberich, Montserrat Giralt Batista. Entitat finançadora: HEINEKEN ESPAÑA. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. 2009 - 2010. Subvenció: 21453 €.


Projecte educatiu en alimentació a escoles d'ensenyament primari de Reus.

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Institut Municipal de Puericultura Dr.Frias. 2009 - 2010. Subvenció: 38000 €.