CONTRACTS

CONTRACTES

CONTRATOS


2014

Biomarkers of oxidative stress and antioxidant status. Cellular-pharmacobiology.

 • IP: Marta Romeu Ferran. 2014. Entitat finançadora: Sint. Franciscus Gasthuis Rotterdam. Subvenció: 5619,60 €


Influència del tractament amb ferro endovenós en pacients en hemodiàlisi crònica sobre els nivells hepàtics de ferro i la presència de fibròsi hepàtica.

 • IP:  Alberto Martínez Vea. 2014 - 2016. Entitats participants: Hospital universitari Joan XXIII.


2013

A double blind, crossover, placebo-controlled nutrition intervention trial to assess the effect of a french maritim pine bark extract OLIGOPIN® on blood pressure.

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Les Dérivés Résiniques & Térpeniques. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). 2013 - 2014. Subvenció: 30000 €.


Estudio longitudinal prospectivo para la evaluación del impacto del programa salud integral (SI!) en hábitos de vida e indicadores clínicos de salud cardiovascular en escolares españoles (3-16 años). Cohorte de Cataluña.

 • IP: Montserrat Giralt Batista, Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: FUNDACIÓN SHE. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). 2013. Referència de la concessió: PROGRAMA SI! Subvenció: 16904 €.

2012

Efecte de l'administració d'un extracte de cacau ric en polifenols sobre l'expressió gènica de les cèl•lules mononuclears de sang perifèrica en humans

 • IP: Luís Arola Ferrer. Entitat finançadora: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). 2012 - 2013. Subvenció: 21000 €. 


Activitats de diagnosi mèdica per la determinació de paràmetres indicadors de l'estrés oxidatiu en pacients a partir de mostres de sang.

 • IP: Maria Rosa Nogués Llort. Entitat finançadora: MDB Laboratoris d'Anàlisis Clíniques SA (España). 2012 - 2018. Subvenció: 1638 €. 


Mesures antropomètriques en nens d'escoles a Madrid. 

 • IP: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut - Fundació Privada. Entitat finançadora: Fundació Privada SHE (España). 02/2012 - 06/2012. Subvenció: 9967 €.

2011

Prestació de serveis per al desenvolupament d'un projecte d'investigació i desenvolupament.

 • IP: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut - Fundació Privada. Entitat finançadora: ROTTAPHARM SL (España).  Referència de la concessió: 01AP02202051. 05/2011 - 01/2012. Subvenció: 38851 €.


Ensayo de intervención nutricional cruzado, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo para valorar el efecto de la D-fagomina sobre la glucemia post-pandrial en humanos.

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Bioglane, SLNE. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). 2011 - 2012. Subvenció: 16616 €.


Activitats de diagnosi mèdica per la determinació de paràmetres indicadors de l'estrés oxidatiu en pacients a partir de mostres de sang.

 • IP: Maria Rosa Nogués Llort. Entitat finançadora: MDB Laboratoris d'Anàlisis Clíniques SA (España). 2011. Subvenció: 508 €.


Projecte EDAL - Educació en Alimentació.

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Diputación Provincial de Tarragona (España). 2011. Subvenció: 30000 €.


Mesures antropomètriques en nens d'escoles a Madrid.

 • IP: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut - Fundació Privada. Entitat finançadora: Fundació Privada SHE (España). 09/2011 - 12/2011. Subvenció: 9967 €.

2010

Conveni de col•laboració amb el Projecte EDAL

 • IP: Montserrat Giralt Batista. Entitat finançadora: Ajuntament del Morell (España). 11/2010 - 08/2011. Subvenció: 5703,50 €.


Activitats de diagnosi mèdica per la determinació de paràmetres indicadors de l'estrés oxidatiu en pacients a partir de mostres de sang.

 • IP: Maria Rosa Nogués Llort. Entitat finançadora: MDB Laboratoris d'Anàlisis Clíniques SA (España). 2010. Subvenció: 234 €.


Prevenció de l'obesitat infantil a Reus. Programa EDAL.

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (España). 08/2010 -12/2010. Subvenció: 4237,29 €.

2009

Projecte EDAL - Educació en Alimentació

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Diputación Provincial de Tarragona (España). 12/2009 - 12/2010. Subvenció: 30000 €.


Estudio piloto de intervención nutricional aleatorio, paralelo, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia de la administración de una cerveza sin alcohol rica en fibra en comparación con una cerveza sin alcohol normal sobre la función intestinal en una muestra de sujetos sanos.

 • IP: Rosa María Solà Alberich, Montserrat Giralt Batista. Entitat finançadora: HEINEKEN ESPAÑA. Entitats participants: Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. 2009 - 2010. Subvenció: 21453 €.


Projecte educatiu en alimentació a escoles d'ensenyament primari de Reus.

 • IP: Rosa María Solà Alberich. Entitat finançadora: Institut Municipal de Puericultura Dr.Frias. 2009 - 2010. Subvenció: 38000 €.