PECT Pobles Vius i Actius


El Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 'Pobles vius i actius Territori equilibrat i innovador' ha lluitat contra el despoblament de les àrees rurals a través de la innovació social i l'especialització intel·ligent.

Es un estudi d'intervenció aleatoritzat i controlat que segueix una metodologia participativa. L'estudi te l'informe favorable del Comitè Ètic d'Investigació amb medicaments (CEIM Institut D'Investigació Sanitària Pere Virgili) (Ref. CEIM: 176/2021), i està registrat al ClinicalTrials.gov (Ref. NCT05268146).

L'àmbit d'actuació es comunitari i els participants es van reclutar, de forma voluntària, a partir d'associacions de gent gran, associacions de jubilats, ajuntaments, associacions de dones i el consell comarcal de poblacions de menys de 2.000 habitants de la província de Tarragona.

Hi ha diferents tipus de participants:

  •  Població gran-jove de zones rurals de la província de Tarragona:
  • Grup control (GC): avaluats a l'inici i al finalitzar l'estudi.
  • Grup intervenció (GI): avaluats a l'inici i al finalitzar l'estudi, i participació en els focus groups, co-creació de la intervenció, i realitzen la intervenció.
  • Stakeholders (sectors implicats): participen en una part de l'estudi, concretament en els focus groups per ajudar a identificar barreres i proposar solucions per la gent gran-jove participant. A més, els sectors implicats també participen en els procés de co-creació de la intervenció.

Criteris d'inclusió

El requisits per participar a l'estudi són:

  • Persones de 60 a 74 anys.
  • Que tinguin el consentiment informat signat.
  • Que visquin a casa seva (viure de manera independent).
  • Que puguin seguir l'estudi.
  • Que visquin en un poble participant a l'estudi (poble de menys de 2000 habitants de la província de Tarragona).

L'incompliment dels criteris d'inclusió es considerarà com a criteri d'exclusió.

Fases del projecte

La durada de l'estudi va ser des de Maig de 2022 a Juliol de 2023. En la figura 2 es descriuen les 8 fases de l'estudi. 


Co-Creació

La co-creació va tenir lloc a Vilanova d'Escornalbou.

Les fases de la sessió de la co-creació van ser els següents:

Intervenció

La intervenció co-creada per les persones grans-joves del GI es va implementar a tots els pobles del GI (Maspujols, Vilanova d'Escornalbou, Botarell, El Masroig, Pinell de Brai, Vilalba dels Arcs i Masdenverge), aquesta va tenir una durada de 3 mesos durant els mesos de març – juny 2023.

Aquesta intervenció co-creada va constar de sis activitats, tres d'aquestes dirigides a tractar l'alimentació, dues a tractar activitat física i una a tractar la son. 

Aquesta intervenció co-creada va constar de sis activitats, tres d'aquestes dirigides a tractar l'alimentació, dues a tractar activitat física i una a tractar la son.  


Fotogaleria de les activitats d'intervenció


El projecte PECT Pobles Vius i Actius està liderat per la Dra. Rosa Solà. 

Les investigadores col·laboradores de l'estudi són: Dra. Anna Pedret, Dra. Elisabet Llauradó, Dra. Lucía Tarro, Dra. Rosa Maria Valls, Dra. Maria de la Serra Besora, Dra. Judit Queral, Sra. Cristina Sepúlveda i Sra. Claudia Jiménez.


El projecte PECT Pobles Vius Actius està cofinançat per la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació.