OUTREACH

DIVULGACIÓ

DIVULGACIÓN


2019

Sigues el cuiner d'un restaurant per un dia!. European Researcher's Night (H2020-MSCA-NIGHT-2019 EuNightCat-818.770). 27 de Setembre 2019: Tarragona. Tarro L, Calderón L, Solà R.

Effects of D-fagomine and omega-3 combination on hepatic oxidative stress in high-fat high-sucrose diet-fed rats. New Trends in Redox Biology: a multidisciplinary approach. XII GEIRLI Meeting. Barcelona (Spain), 4-5 de julio de 2019. Miralles-Pérez, B., Nogués, M.R., Sánchez-Martos, V., Taltavull, N., Hereu, M., Ramos-Romero, S., Torres, J.L., Dasilva, G., Medina, I., and Romeu, M.

2018

El Joc de l'Alimentació. European Researcher's Night (H2020-MSCA-NIGHT-2018 EuNightCat-818.770). 28 de Setembre 2018: Tarragona. Tarro L, Llauradó E, Mandracchia F, Solà R.

2017

"El making of dels medicaments". Cafès Científics promoguts per la URV. Tarragona. 14 de febrer de 2017. Nogués MR.

2016

Postura científica del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya y de la Federació Catalana d'entitats contra el càncer sobre el consumo de lácteos y la incidencia de cáncer: Asociación entre el consumo de lácteos y el riesgo de cáncer de colon, estómago, mama, ovario, próstata y vejiga: revisión de tipo sistemática.

CODINUCAT i FECEC. 2016. Valls RM, Pedret A, Pascual M, Megías I, Batiste-Alentorn E, Miralles R, Babio N.

Proanthocyanidins counteract the reduction of probiotics associated with w-3 supplementation in rats.
1st International Conference on Food Bioactives and Health. Norwich (UK), 13-15 de septiembre de 2016. Ramos-Romero S, Hereu M, Molinar-Toribio E, Pérez-Jiménez J, Almajano MP, Taltavull N, Romeu M, Nogués MR, Torres JL.
Antioxidant status of high-fat/high-sucrose diet on a rat model supplemented with fish-derived n-3 PUFA and grape seed procyanidins.

17th International Conference on Oxidative Stress Reduction, Redox Homeostasis & Antioxidants. 13-15 de juny de 2016. Núria Taltavull, Marta Romeu, Vanessa Sánchez-Martos, Lucía Méndez, Isabel Medina, Sara Ramos-Romero, Josep Lluis Torres, Maria Rosa Nogués.

Grape Procyanidins induce Lipids profile and Lipid Mediator remodeling depending on the dietary background: Modulation of Desaturases, Cyclooxygenases and Glutation Peroxidases.

VI European Workshop on Lipid Mediators (6EWLM). Frankfurt, Germany. 27-30 de septiembre de 2016. Dasilva G, Pazos M, Garcia-Egido E, Gallardo JM, Ramos-Romero S, Lluís Torres J, Romeu M, Nogués MR, Medina I.

Production of lipid mediators modulated by fish oils with different proportions of EPA and DHA: Resolution of inflammation associated to metabolic diseases.

12th GERLI International Lipidomics Meeting. Toulouse, 23-27 de octubre de 2016. Gabriel Dasilva, Eduardo García-Egido, Jara Pérez-Jiménez, Josep Lluis Torres, Montserrat Giralt, Rosa Nogués, José Manuel Gallardo, Isabel Medina.

2014

Valoració de la rehabilitació en la Síndrome Subacromial: correlació entre escales.

I Congreso Multidisciplinar de Ciencias de la salud. Reus, 25-26 de abril de 2014. Pellicer C, Nogués MR.

Correct design of Omega 3 enriched functional food: optimizes amounts of DHA and EPA for improving metabolic health.

WEFTA. Seafood Science for a changing demand. Bilbao, 9-11 de juny de 2014.

Méndez L, Pazos M, García-Egido E, Dasilva G, Gallardo JM, Torres JL, Pérez-Jiménez J, Nogués MR, Taltavull N, Medina I.