TRAINING

TESIS DOCTORALS DIRIGIDES PER MEMBRES DEL GRUP

TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS POR MIEMBROS DEL GRUPO

 DOCTORAL THESIS DIRECTED BY GROUP MEMBERS

2024

 • Efectivitat d'una estratègia motivacional contra el tabaquisme basada en l'ús de la informació obtinguda en una espirometria realitzada a l'Atenció Primària: l'estudi RESET. Antoni Santigosa Ayala. Director/-es: Rosa Solà i Francisco Martín.
 • Participatory Research as a new approach to making decisions and increasing active engagement in health interventions for effectively improving healthy lifestyle behaviours. Judit Queral Añó. Directores: Elisabet Llauradó i Lucia Tarro (tesi amb menció internacional).

2022

 • Impact of energy metabolism, paraoxonase-1, and inflammation on cancer patient's prognosis and response to treatment. Elisabet Rodríguez Tomás. Directors/-es: Jorge Joven, Meritxell Arenas i Rosa Solà (tesi amb menció internacional). 
 • Descripción de estilos de vida, factores de riesgo cardiovascular y efectividad de un programa de reducción del consumo de alcohol y drogas basado en modelos integrales, para mejorar la salud de las personas trabajadoras, en el entorno laboral. Montserrat Gómez Recasens. Directores: Rosa Solà, Elisabet Llauradó i Lucía Tarro.
 • Identification of novel biomarkers of cardiovascular disease risk from metabolomic and gut metagenomic approaches and their interplay with dietary bioactive compounds. Lorena Calderón Pérez. Directores: Rosa M Valls, Laura Rubió i Anna Pedret (tesi amb menció internacional).

2021

 • Restaurant-based interventions: a new approach to promote healthier and allergy-adapted meals. Floriana Mandracchia. Directores: Rosa Solà, Elisabet Llauradó, Lucía Tarro (tesi amb menció internacional).
 • Effects of probiotics and postbiotics on cardiometabolic disease risk factors: a metagenomic approach to elucidate possible mechanisms of action and new obesity biomarkers. Judit Companys Alemany. Directores: Rosa M Valls i Anna Pedret.
 • The tissue bioavailability, biomarkers, and effects of anthocyanins on human health. Studied through systematic reviews on anthocyanin-rich foods and a nutritional pre-clinical study with anthocyanin-rich red fleshed-apples. The AppleCOR Project. Berner Andrée Sandoval-Ramírez. Directores: Rosa Solà i Úrsula Catalán (tesi amb menció internacional).
 • Effects of Fish Oil and Its Combination with Grape Seed Polyphenols or Buckwheat D-Fagomine on Cardiometabolic Risk Factors and Oxidative Stress in Rats. Bernat Miralles Pérez. Directora: Marta Romeu Ferran (tesi amb menció internacional).
 • INFLUÈNCIA DE LES ALERTES DE SEGURETAT DE MEDICAMENTS SOBRE LA PRESCRIPCIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT. Isabel Rosich Martí. Directora: M. Rosa Nogués Llort.
 • Effects of hesperidin on cardiovascular disease risk biomarkers: an omics science approach. Laula Pla Plagà. Directores: Rosa M Valls i Anna Pedret (tesi amb menció internacional).

2019

 • Role of D-Fagomine and omega-3 polyunsaturated fatty acids on gut microbiota and related metabolic changes in healthy rats and in a model of fat-induced pre-diabetes. Mercè Hereu Planellas. Directores: Marta Romeu Ferran i Sara Ramos Romero.

2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009

TREBALLS DE FI DE MÀSTER DIRIGITS PER MEMBRES DEL GRUP

TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER DIRIGIDOS POR MIEMBROS DEL GRUPO

MASTER DISSERTATIONS DIRECTED BY GROUP MEMBERS

2017

 • Efecto del consumo de hesperidina presente en el zumo de naranja sobre factores de riesgo cardiovasculares: estudio de intervención nutricional, aleatorizado, paralelo, doble ciego y controlado. Laura Pla Plagà. Tutora: Rosa M Valls.

2013

 • Valoració de la rehabilitació en la Síndrome Subacromial: correlació entre escales. Cristina Pellicer Casajuana. Directores: Rosa Nogués Llort
 • L'activitat castellera té un efecte beneficiós sobre la percepció de la qualitat de vida de les persones majors de 55 anys. Un estudi transversal. Cristina Santigosa. Directores: Rosa Solà Alberich, Marta Romeu Ferran
 • Eficàcia de tres tècniques de fisioteràpia al mes de finalitzar el tractament en el síndrome subacromial. Idoia Garitano Askasibar. Directores: Marta Romeu Ferran
 • Tallers de cuina saludable en temps de crisis. Silvia M. Silva Castellnou. Directores: Marta Romeu Ferran, Montserrat Giralt Batista
 • Aspectes nutricionals de la xarxa de distribució d'aliments de Reus (frescos i no frescos). Vanesa Sans Rosich. Directores: Marta Romeu Ferran, Rosa Solà Alberich

2012

 • Estudi analític retrospectiu sobre les caigudes dels ancians en una residència, les seves causes, conseqüències i mesures de prevenció. Elisabeth Caraf. Directores: Montserrat Giralt Batista
 • Prevenció de l'obesitat infantil: Programa d'Educació en Alimentació (EdAl 2) Terres de l'Ebre. Marta Conesa. Directores: Montserrat Giralt Batista, Rosa María Solà Alberich
 • Acció educativa sanitària: Taller de cuina per cuidadors i cuidadores de persones d'edat avançada. Mònica Chica Diaz. Directores: Rosa María Solà Alberich, Marta Romeu Ferran
 • Deteriorament cognitiu com a factor predictiu de recuperació funcional en pacients amb fractura de terç proximal de fèmur tractat en una unitat de convalescència sociosanitària. Esther Bermúdez. Directores: Maria Rosa Nogués Llort
 • Eficàcia de tractaments en fisioteràpia associats a escola de columna lumbar contra el dolor lumbar crònic en gent gran. Premi extraordinari. Ester Poblet. Directores: Marta Romeu Ferran

2011

  • Fiabilitat i validesa en la prova isocinètica test-retest en l'articulació del genoll. Premi extraordinari. Anna Ester Astilleros. Directores: Marta Romeu Ferran
  • EDAL2 (Educació en Alimentació): una reproducción de un estudio escolar basado en reducir la prevalencia de la obesidad infantil en les Terres de l'Ebre (Cataluña). Lucía Tarro Sánchez. Directores: Montserrat Giralt Batista, Rosa María Solà Alberic
  • Programa de prevenció de l'estrenyiment en un casal d'avis. Bibiana Gutierrez-Sans. Directores: Rosa M. Valls Zamora
  • Exercici físic terapèutic. Estudi pilot. Glòria Bernal. Directores: Marta Romeu Ferran
  • Valoración isocinética en pacientes con artrosis incipiente de rodilla. Jenny Faba. Directores: Montserrat Giralt Batista
  • Estudio del poder antioxidante y de genotoxicidad de un extracto de uva rico en procianidinas. Mònica Muñoz Cortés. Directores: Maria Rosa Nogués Llort
 • Estandardització de la valoració isocinètica de la flexió dorsal i plantar del turmell: fiabilitat intraestudi i interestudi. Roser González.  Directores: Maria Rosa Nogués Llort
 • Utilización del Performance Oriented Mobility Assessment (POMA) para valorar la marcha y el equilibrio en pacientes intervenidos de prótesis total de rodilla. Vanesa Bernardo Devesa. Directores: Rosa María Solà Alberich
  • L'oli d'oliva enriquit en els seus propis compostos millora la funció endotelial en pacients hipertensos. Sandra Margalef Piñol. Directores: Rosa M. Valls Zamora, Rosa Maria Solà Alberich
  • Valorar l'opinió de les escoles sobre el Projecte EdAl i observar com s'ha fet el seguiment del projecte des de les escoles. Elisabet Llauradó Ribé. Directores: Montserrat Giralt Batista, Rosa Maria Solà Alberich

2010

 • Resveratrol reduces tissue factor activity and its mRNA and protein expression in human aortic endothelial cells. Premi extraordinari. Sara Fernandez-Castillejo. Directores: Rosa Maria Solà Alberich
 • Estudi d'intervenció educacional en hàbits alimentaris i estils de vida saludables en adolescents de 12-13 anys. Alícia Avila. Directores: Montserrat Giralt Batista, Rosa M. Valls Zamora

2009

 • Evaluación de restos, satisfacción alimentaria, y calidad de vida un centro socio-sanitario. Albert Martorell-Gómez. Directores: Rosa M. Valls Zamora, Rosa Maria Solà Alberich
 • From gene expression to protein secretion: Properties of different bioactive natural compounds on TNF-α PATHWAY. Úrsula Catalán Santos. Directores: Rosa MariaSolà Alberich
 • Total polyphenol excretion, cardiovascular biomarkers and diet in healthy subjects from PASMED study (Estudio Grupo PAScual MEDicina). Anna Pedret Figuerola. Directores: Rosa Maria Solà Alberich, Rosa M. Valls Zamora
 • Nutrición y estado nutricional en un centro socio-sanitario. Bibiana Gutierrez-Sans. Directores: Rosa M. Valls Zamora
 • Estudio de la toxicidad y las propiedades antioxidantes de un extracto rico en procianidinas. Laura Lluís Rodríguez. Directores: Maria Rosa Nogués Llort
 • Efecte de la higienització dels aliments sobre patògens humans. Minimització de Listeria monocytogenes en pastisseria industrial. Montserrat Campdepedròs. Directores: Rosa Maria Solà Alberich