PREMIS

Premi del consell social URV al Treball de Batxillerat - 2019.

Maria Font

Estudi de l'efecte antiinflamatori del cacau


Premi Estrategia NAOS 2017 (Estrategia para la Nutrición, la actividad física y Prevención de la Obesidad otorgados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y nutrición). Premio otorgado en la línea de promoción de la dieta saludable en el ámbito escolar.

Elisabet Llauradó, Lucia Tarro, Montse Giralt i Rosa Solà

Proyecto EYTO-KIDS

https://diaridigital.urv.cat/el-projecte-eyto-kids-reconegut-per-la-promocio-de-lalimentacio-saludable-en-lambit-escolar/


Premi a un TFM tutoritzat "Premis Sant Lluc 2020" - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili

Estudiant: Judit Queral; Tutora: Elisabet Llauradó

Efectividad de intervenciones nutricionales para el tratamiento de la osteoporosis en gente mayor que vive en la comunidad: revisión sistemática y metaanálisis.


Premi al Impacte Social de la Recerca (Consell Social URV - Convocatòria 2018-branca ciències de la salut).

Elisabet Llauradó, Lucia Tarro, Montse Giralt i Rosa Solà

Una estratègia per augmentar les eleccions saludables de dieta i activitat física per nens i adolescents: Projecte EYTO (European Youth Tackling Obesity) i Projecte EYTO-Kids.

https://diaridigital.urv.cat/la-universitat-premia-sis-projectes-de-recerca-pel-seu-impacte-social-2/


Premi al Impacte Social de la Recerca (Consell Social URV - Convocatòria 2023-branca ciències de la salut).

Elisabet Llauradó, Rosa Solà, Lucia Tarro i Rosa M. Valls

Projecte Àpats Saludables - millora de l'oferta gastronòmica a nivell nutricional i millora de la gestió d'al·lèrgens alimentaris dels restaurants de la província de Tarragona

https://diaridigital.urv.cat/premis-consell-social-impacte-recerca-2023/