LECTURES

2016


Liver metabolism as target to understand the functional effect of EPA and DHA: Regulation of protein pathways involved. Lucía Méndez, Manuel Pazos, Gabriel Dasilva, José Manuel Gallardo, Josep Lluis Torres, María Rosa Nogués, Isabel Medina. 46th WEFTA. Split, Croacia, 12-14 Octubre, 2016.


Millora de les eines de la pràctica clínica i del desenvolupament de les habilitats clíniques en el dietista-nutricionista a través de simulacions. Valls RM, Pedret A, Llauradó E, Tarro L, Romeu M, Martín F, Giralt M, Solà R. IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Barcelona, 5-7 Juliol 2016.


Oli d'oliva verge amb farigola: una opció més que saludable. Marta Romeu. XXV Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau. 5 de juny de 2016.

2015

"Joves i Estils saludables de vida". Presentació dels resultats del Programa Educació per la Salut (EdAl), i actualització del projecte European Youth Tackling Obesity (EYTO). 22 de Gener 2015. Universitat Rovira i Virgili, Hospital Universitari Sant Joan de Reus i Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. 2015


2013

Effect on HDL properties and subclass distribution of a long-term consumption of virgin olive oil and their phenolic compounds. Hernáez, A.; Fernández, S.; Farràs, M.; Catalan, U.; Díaz, O.; Gaixas, S.; López-Sabater, M.C.; Solà, R.; Covas, M.I.; Fitó, M. World Forum for Nutrition Research, Reus. 2013

Avaluació de competències transversals a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (URV). Marta Romeu Ferran. ES PODEN AVALUAR LES COMPETÈNCIES A LA UNIVERSITAT? III Seminari sobre Bones practiques d'avaluació per competències a l'ensenyament universitari. Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de Barcelona. 2013


2012

Compra amb el cor.  Valls RM. XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. 2012

Valoració de l'eficàcia del dexketoprofèn en la síndrome subacromial amb diferents tractaments de fisioteràpia. Pérez L, Bernal G, Faba J, Astilleros A, González R, Casajuana MC, Giralt M, Romeu M, Nogués MR. Congrés/acte: 8è Congrés de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia. Lloc de celebració: Barcelona, 24 de noviembre de 2012.

Factores hematológicos y genéticos asociados con el riesgo de hemoconcentración al final del embarazo. Aranda N, Ribot B, Giralt M, Romeu M, Arijja V. IX Congreso de la sociedad española de nutrición comunitaria. 2012

Efecto de los ácidos grasos poliinsaturados de origen marino sobre el estrés oxidativo y la inflamación hepática en ratas con síndrome metabólico. Lluis L, Taltavull N, Sanchez-Martos V, Muñoz M, Romeu M, Torres JL, Medina I. I Simposio Mediterráneo - Nutrición Dietética Innovación. Colegio oficial de Médicos de Valencia. 2012

Efectos del consumo del aceite de oliva y sus compuestos fenólicos sobre la fluidez de la HDL.  Sara Fernández-Castillejo, Marta Farràs, Úrsula Catalan, Anna Pedret, Valentini Konstantinidou, Daniel Muñoz-Aguayo, Rosa Solà, Montserrat Fitó. Nutr. Clin. Diet. Hosp. 2012; 32 (suppl 2): 36. 25 Congreso nacional de la Sociedad Española de Arterosclerosis. Reus. 2012


Efecto de los acidos grasos poliinsaturados de origen marino sobre el esters oxidativo y la inflamación hepàtica en ratas con sindrome metabólico. L Lluís, N Taltavull, V Sánchez-Martos, M Muñoz-Cortés , M Romeu, JL Torres, I Medina. I Simposio mediterraneo. Nutrición, dietetica, innovación. 2012

Actividad física, ejercicio, deporte: ¿qué hacer para la prevención cardiovascular?. Montserrat Giralt Batista. IX Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Cádiz. 2012

Una experiència sobre el seguiment de les competències transversals. Marta Romeu Ferran. Jornada Competències transversals i tutoria. Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. 2012


2011

Phenol-enriched olive oil improves endothelial dysfunction in hypertensive patients. Valls RM, Suárez M, Fernández-Castillejo S, Fuentes F, López-Miranda J, Giralt M, Covas MI, Motilva MJ, Solà R. 5th International Conference on Polyphenols and Health. Sitges. 2011

Grasas de la dieta. R Solà. XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Arteriosclerosis.  Sevilla. 2011


2010

Frutos secos en la alimentación sana del adolescente. Publicació: Clínica e Investigación en Arteriosclerosis. Autor/a: Solà R, Giralt M, Valls RM, Albaladejo R, Fernández S, Catalán U, Romeu M, Sánchez-Martos V, Nogués R. XX Congreso de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. 2010

El resveratrol reduce la actividad, la expresión génica y la proteica del factor tisular en células endoteliales de aorta humana. Fernández, S.; Catalán , U.; Pons, L.; Solà i Alberich, R. Congrés/acte: XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Córdoba. 2010

Oxidative stress level is lower in Influenza A (H1N1) V Pneumonia compared to bacterial community-acquired Pneumonia (CAP). Trefler S, Rodríguez A, Sánchez-Martos V, Romeu M, Nogués MR, Rello J, Giralt M. 23rd Annual Meeting of the European Society of Intensive Care Medicine. Lloc de celebració: Barcelona, 9-13 de octubre 2010. Intensive Care Medicine, 36: S136- S136 0201 Suppl. 2010


2009

Desarrollo metodológico de un modelo celular in vitro para el estudio de los efectos en la expresión génica de la 'endothelial nitric oxide synthase' de compuestos bioactivos naturales y de la insulina. Pons, L.; Fernández-Castillejo, S.; Catalán, U.; Heras, M.; Girona, J.; Masana, L.; Solà, R. XXII Congreso Nacional Sociedad Española de Arteriosclerosis. Pamplona. 2009

Marcadores de estrés oxidativo relacionados con las enfermedades cardiovasculares en humanos sanos. Autor/a: M. Romeu, RM. Valls, R. Albadalejo, V. Sánchez-Martos, U. Catalán, S. Fernández, N. Aranda, A. Esxpineld, MA. Delgado, V. Arija, M. Giralt, R. Solà. XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Clin Invest Arterioscl. 2009;21:1-66 Pamplona. 2009

Estudio de la interacción del gen APOA1 y APOA5 en el diseño de una intervención nutricional. ¿Nutrición personalizada? R. Valls, JC. Vallvé, L. Masana, R. Solà. XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Clin Invest Arterioscl. 2009;21:1-66. Pamplona. 2009