SARCOPENIA

SARCOPÈNIA

Què és la sarcopènia? 

La sarcopènia és una patologia multifactorial caracteritzada per una alteració progressiva i generalitzada del múscul esquelètic a causa del procés d'envelliment. La sarcopènia es defineix a partir de 3 criteris: baixa força muscular, baixa massa muscular i baixa funció física (velocitat de la marxa, equilibri...).


En què consisteix l'estudi FOOP-Sarc?

Des del grup de recerca Nutrició Funcional, Oxidació i malalties Cardiovasculars (NFOC-Salut), amb seu a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, es busquen 135 voluntaris per a participar en un estudi on es vol avaluar els efectes sobre la salut del consum d'oli d'oliva verge ric en compostos fenòlics de forma aïllada o en combinació amb la suplementació d'un prebiòtic en la millora de la sarcopènia (Estudi FOOP-Sarc).


Quins criteris cal complir per participar a l'estudi FOOP-Sarc?

El requisits per participar a l'estudi són:

 • Dones i Homes ≥60 - <80 anys
 • Complir un o més dels següents criteris de sarcopènia:
 • Notar una pèrdua de força muscular o una pèrdua de musculatura
 • Tenir dificultat per pujar i baixar escales
 • Dificultat per caminar a velocitat ràpida
 • Sentir debilitat a les cames
 • Haver patit caigudes recentment
 • Tenir un diagnòstic previ de sarcopènia

No es pot participar a l'estudi en cas de:

 • Diabetis tipus 2 o insulinodepenent
 • Anèmia
 • Patologies que cursen amb malabsorció intestinal
 • Intolerància a la fructosa o sacarosa
 • Malnutrició
 • Patologies renals
 • Alcoholisme crònic
 • Estar ingressat en un centre de dia, residència o hospital
 • No poder seguir correctament les pautes de l'estudi
 • Participació en un estudi clínic o consum d'un altre producte d'investigació en els últims 30 dies

Quina és l'organització de l'estudi?

Per participar en l'estudi FOOP-Sarc, els voluntaris hauran de fer una visita per comprovar que tenen sarcopènia i que són candidats a participar en l'estudi (visita 0). L'estudi FOOP-Sarc inclou dues fases: estudi d'intervenció nutricional i fase de co-creació.

Tots els voluntaris participaran en l'estudi d'intervenció nutricional que tindrà una durada de 24 setmanes, 12 setmanes d'intervenció amb el seguiment de les recomanacions nutricionals i d'activitat física i el consum dels productes de l'estudi (oli d'oliva i prebiòtic) més 12 setmanes de seguiment sense consumir cap producte ni recomanació nutricional. L'estudi requerirà la realització de 3 visites presencials i 3 visites telefòniques, on es realitzarà un seguiment de la dieta, de l'activitat física i del consum dels productes, es farà una analítica sanguínia i es recollirà una mostra d'orina de 24 h i de femta.

Una part dels voluntaris abans de començar l'estudi d'intervenció, participaran en la fase de co-creació on es crearà el material pel seguiment de les recomanacions nutricionals i d'activitat física de l'estudi, per tal d'aconseguir una millor adherència a la intervenció nutricional. Els voluntaris que participin en aquest procés, realitzaran un màxim de 4 sessions presencials durant 5 setmanes.

Es pot participar en l'estudi de dues maneres:

 1. Realització de la fase de co-creació i de l'estudi d'intervenció nutricional
 2. Realització només de l'estudi d'intervenció nutricional

On es realitzaran les visites de l'estudi?

La fase de co-creació i les visites de l'estudi FOOP-Sarc es realitzaran al Centre MQ de Reus (C/ del Vapor Nou) a l'antic Hospital de Sant Joan de Reus, al costat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.


L'estudi FOOP-Sarc està liderat per la Dra. Rosa Solà i la Dra. Rosa Maria Valls. 

Les investigadores col·laboradores de l'estudi són: Dra. Anna Pedret, Dra. Elisabet Llauradó, Dra. Lucía Tarro, Dra. Montse Giralt, Sra. Maria de la Serra Besora, Sra. Judit Queral, Sra. Cristina Sepúlveda i Sra. Claudia Jiménez.

Contacte:

Les persones que vulguin participar en l'estudi es poden inscriure com a voluntàries o consultar els seus dubtes a través de:

629 35 11 24


El projecte FOOP-Sarc (PID2019-105164RB-I00) està finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

Amb la col·laboració de: