PATENTS & NOVEL FOOD

PATENTSALIMENTO FUNCIONAL CON EFECTOS POSITIVOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.

Ramírez B, Anglès MN, Reguant J, Solà R, Godàs G

WO/2007/06

ESTATS UNITS D'AMÈRICA 2007

Codi Patent: 000243


ALIMENTO FUNCIONAL CON EFECTOS POSITIVOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.

Ramírez B, Anglès MN, Reguant J, Solà R, Godàs G

200502963

ESPANYA 2007

Codi Patent: 000230

NOVEL FOOD


EXTRACTE DE LA CRESTA DE GALL

Cockscomb extract

Autorizació de la comercializació d'extracte de cresta de gall com a nou ingredient alimentari (novel food) segons el Reglament (CE) 258/97 del Parlament Europeu i del Consell, 29 de noviembre de 2013 (Novel Food legislation, Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council).

Document complet amb informació que ha donat suport a la decisió, en que consta l'informe sobre l'estudi fet a Reus (SENIFOOD): EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2013. Scientific Opinion on Rooster Combs Extract. EFSA Journal 2013;11(6):3260, 22 pp. Doi:10.2903/j.efsa.2013.3260

The team provided information obtained from a SENIFOOD. CENIT [Double blinded, randomized, controlled human intervention study, to evaluate the efficacy and the security of a skimmed yoghurt supplemented with Mobilee™ compared with a yoghurt skimmed done not supplemented, on the knee function]. Duration 2010-2011.PI: R. Solà/ Montse Giralt. Submitted by Bioiberica A.S. Additional information was submitted on 9 January 2012 and on 21 February 2013.


EXTRACTE FENÒLIC NATURAL: MERCAT D'INNOVACIÓ

Phenolic natural extract: Open innovation marketplace

El nostre nou extracte natural fenòlic obtingut de les espècies d'oliva i herbes amb efecte cardioprotector demostrat és ofert per Innoget com el mercat d'ofertes i demandes de tecnologia. Una comunitat global formada per milers de professionals que té accés gratuït a les sol·licituds de tecnologia i ofertes publicades per les organitzacions internacionals convençudes de la necessitat de col·laborar amb partners externs i que busquen activament invertir en el desenvolupament conjunt, l'adquisició de tecnologia, llicències o qualsevol altre tipus de col·laboració (https://www.innoget.com/). Diverses empreses comercials tenien interès en el nostre producte innovador.

Our new phenolic natural extract obtained from olive and herbal spices with proven cardioprotective effect is offered by Innoget as marketplace of technology offers and requests. A global community comprised of thousands of professionals who have free access to technology requests and offers posted by international organizations convinced of the need to collaborate with external partners and actively seek to invest in joint development, technology acquisition, licensing or any other type of collaboration (https://www.innoget.com/). Various commercial companies had interested to our innovative product.