NFOC-SALUT treballa en l'àmbit de la salut, l'estil de vida i les malalties, des d'una aproximació experimental, clínica i aplicada a la societat en l'entorn acadèmic i de promoció de la salut.

NFOC-SALUT working in the field of health, lifestyle and disease from an experimental approach, clinical and applied to society in the academic world and health promotion.

NFOC-SALUT trabaja en el ámbito de la salud, el estilo de vida y las enfermedades, desde una aproximación experimental, clínica y aplicada a la sociedad en el entorno académico y de promoción de la salud.